Browsergebruik Nederland stand oktober 2013

30 oktober 2013 | in Algemeen
Welke browsers zijn in Nederland populair per oktober 2013? en hoe verhoudt het browsergebruik in Nederland zich met het gemiddelde gebruik wereldwijd? Hieronder wat graphics die dit aangeven. Wij gebruiken hiervoor als bron Statcounter.com Browsergebruik in Nederland

browsergebruik Nederland oktober 2013

11We zien dat Google Chrome een gigantische opmars heeft gemaakt. Chrome wordt nu volgens Statcounter in Nederland door zo’n 34% van de surfers gebruikt. Dit is werkelijk een groot marktaandeel, en Chrome is daarmee dan ook de meest gebruikte browser onder Nederlanders Internet ExplorerHet is zeer opvallend dat het marktaandeel van Internet Explorer (IE) erg is teruggelopen. Lange tijd was IE in Nederland de meest gebruikte browser (rond 50%) maar hij is nu door Chrome (hoewel nog nipt) naar de tweede plaats verwezen met een marktaandeel van 32% in oktober 2013. Overige browsersSafari Safari heeft nu een marktaandeel van ruim 16%. Hiermee is het gebruik van Safari in Nederland dramatisch toegenomen vergeleken met pakweg één jaar geleden. Waarschijnlijk is dit grotendeels te danken aan steeds meer Ipad gebruikers, en in mindere mate aan mensen die overgaan van een Windows computer op een Apple computer.Firefox Firefox heeft een marktaandeel van zo’n 14%, dit is vrij stabiel de laatste 3 jaar. Het martkaandeel van Firefox wil maar niet groeien maar de browser blijft wel redelijk stabiel. Dit betekent waarschijnlijk dat mensen die hem gebruiken hem reeds lang gebruiken en niet makkelijk overgaan op een andere browser. Omgekeerd stappen mensen die bijvoorbeeld Internet Explorer verlaten niet over naar Firefox, deze mensen kiezen massaal voor Chrome of Safari. Browsergebruik wereldwijd

browsergebruik-okt-3013-wereld

112Ook wereldwijd is Google Chrome nu de meest gebruikte browser. Het wereldwijde marktaandeel is echter veel hoger dan in Nederland. Wereldwijd meer dan 40% vergeleken met 34% voor Nederland Internet Explorer (IE)IE is ook wereldwijd de tweede speler, maar ligt veel meer achter op Chrome vergeleken met Nederland. Het marktaandeel van IE wereldwijd is nog slechts 29%, tegenover 32% in Nederland. IE blijft dus iets populairder in Nederland vergeleken met het gemiddelde maar het verschil is niet zo groot meer. Overige browsersFirefox Wereldwijd zit Firefox nu op een marktaandeel van 18%. Dit is toch nog aanzienlijk hoger als in Nederland met 14% Firefox gebruikers. Safari Safari zit wereldwijd op 8% dit is opvallend lager vergeleken met Nederland waar het marktaandeel ruim 2% zo hoog is. ConclusieHet browserlandschap is erg aan het veranderen. Chrome heeft de plaats van IE ingenomen als meest gebruikte browser, deze ontwikkeling was al langer gaande. IE verliest steeds meer martkaandeel vooral aan Chrome, en in mindere mate aan Safari.(hoewel in Nederland wel veel IE gebruikers overgaan op Safari). Firefox blijft stabiel en kan niet profiteren van de verminderende populariteit van Internet Explorer. In Nederland is Safari (in de schaduw van Chrome weliswaar) ook bezig aan een snelle opmars.