Browsergebruik versus worldwide Nederland 2010

13 november 2010 | in Algemeen
Hoe verhoud zich het browsergebruik binnen Nederland met het gemiddelde in de wereld, en (interessant voor webdesigners) hoe is de huidige verdeling van IE versies binnen het totale IE explorer gebruik?

NEDERLAND EN INTERNET EXPLORER

Het is algemeen bekend dat Internet Explorer zich in een buitengewone populariteit kan verheugen binnen Nederland vooral wanneer men het IE gebruik binnen onze grenzen vergelijkt met het IE gebruik in veel andere landen. Het is ook bekend dat Firefox (toch een zeer superieure browser over alle internet explorer versies) binnen onze landsgrenzen maar niet populair wil worden het gebruik neemt zelfs de laatste tijd af. Dit in vergelijking met de meeste andere landen waar het gebruik van Firefox stabiel blijft of zelfs nog toeneemt.Het percentage Internet explorer gebruikers neemt wereldwijd af de laatste tijd vooral door de opkomst van Google Chrome die dankzij reclame campagnes maar zeker ook door een goede performance en veiligheid steeds meer marktaandeel opsnoept van Internet Explorer.Laten we één en ander wat proberen te vangen in enkele statistieken van Netcounter over november 2001:

PERCENTAGE BROWSERGEBRUIK TOP 5 BROWSERS BINNEN NEDERLAND

Deze statistiek geeft de ontwikkeling van het browsergebruik aan tussen okt 2009 en okt 2010 De bovenste blauwe lijn is Internet explorer met 63% gebruikers. We zien een kleine afname over het jaar van Internet explorer (69% okt 2009 tegen 63% okt 2010)Daarna zien we de oranje lijn die het percentage Firefox gebruikers aangeeft met 19,7% gebruikers. Ook hier zien we een lichte afname (22% in okt 2009 tegen 19,7 okt 2010)Hierna de groene lijn die het aantal Google Chrome gebruikers weergeeft met 10,5% gebruikers. Hier zien we een opvallende stijging vergeleken met oktober 2009 (3% gebruikers in okt 09 tegen al 10,5% in okt 2010) een interessante ontwikkeling!!!Tot slot komen safari met zo’n 4% gebruikers vrij stabiel en opera (rode lijn) met ongeveer anderhalf %.

PERCENTAGE BROWSERGEBRUIK TOP 5 BROWSERS WORLDWIDE OKT 2009 / OKT 2010

De bovenste blauwe lijn is Internet explorer met 49% gebruikers. We zien een aanzienlijke afname over het jaar van Internet explorer (58% okt 2009 tegen 49% okt 2010)Daarna zien we de oranje lijn die het percentage Firefox gebruikers aangeeft met 31% gebruikers. We zien het gebruik wereldwijd bijna stabiel met heel lichte afname (32% in okt 2009 tegen 31% okt 2010)Hierna de groene lijn die het aantal Google Chrome gebruikers weergeeft met 12,5% gebruikers. Ook wereldwijd we een opvallende stijging vergeleken met oktober 2009 (4% gebruikers in okt 09 tegen al 12,5% in okt 2010) we gaan nog veel van Chrome horen!!!Tot slot komen safari met zo’n 4,5% gebruikers vrij stabiel en opera (rode lijn) met ongeveer 2%.

CONCLUSIE

eerste twee grafieken. Het Internet explorer gebruik binnen Nederland is veel hoger dan gemiddeld in de wereld (63% tegen 49%). Maar wat nog interessanter is, is dat het gebruik van IE in Nederland veel minder snel afneemt dan wereldwijd gemiddeld (afname van 6% binnen Nederland tegen 9% wereldwijd) Dit zal betekenen tenminste als deze trend zich doorzet dat Nederland zich straks Internet explorer country Numero Uno kan noemen. Iets om trots op te zijn???? Ik weet het nog zo net niet.Het Firefox gebruik binnen Nederland ligt opvallend lager dan werelwijd gemiddeld (19,7% voor nederland tegen 31% wereldwijd) Bovendien neemt het Firefox gebruik in Nederland af terwijl het in de rest van de wereld stabiel blijft. Dit is raar aangezien Firefox een veel veiligere en betrouwbare browser is als alle versies van Internet explorer.De overige browsers in de top 5 lopen min of meer in de pas hoewel het gebruik van Google Chrome binnen Nederland lager ligt als gemiddeld in de rest van de wereld maar de stijgende tendens is duidelijk ook binnen Nederland gaande.

GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE BROWSERVERSIES BINNEN NEDERLAND GEMETEN 9 NOVEMBER 2010

De grafiek spreekt redelijk voor zich. IE8 is nu vereweg de meest gebruikte browser binnen Nederland met een marktaandeel van bijna 47%. IE7 heeft veel terrein verloren de laatste tijd en wordt nu nog door slechts 13% gebruikt. Internet explorer 6 is bijna weg met 3,5%. Firefox 3.6 pakt zo’n 17% en de overige 2,5% browst nog met FF 3.5

GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE BROWSERVERSIES WORLDWIDE GEMETEN 9 NOVEMBER 2010

IE8 wordt het meest gebruikt met zo’n 29% marktaandeel. IE7 houdt zich nog een beetje staande met een marktaandeel van zo’n 13% en Internet explorer 6 heeft nog zo’n 7% trouwe aanhangers wereldwijd. Firefox 3,6 hijgt de concurrent (IE8) in de nek met een marktaandeel van zo’n 26%

CONCLUSIE

Ook hieruit blijkt uiteraard de voorliefde van Nederlanders voor Internet explorer. Wel valt op dat in Nederland IE7 niet zoveel meer wordt gebruikt in vergelijking met IE8 terwijl dit verschil tussen beide versies wereldwijd kleiner is. Het meest opvallend vind ik nog wel dat in Nederland nog maar ongeveer 3% IE6 gebruikt terwijl dit percentage wereldwijd nog op zo’n 7% zit, toch een klein winstpuntje. Dit komt waarschijnlijk door China want volgens Statcounter browst daar nog 55% van de bevolking met IE6!!!!!