De Hegeliaanse dialectiek van de fiscale unie

3 december 2011 | in Algemeen
Minder dan een week te gaan om de Euro te redden en het sentiment begint ten goede te keren, de beurzen beleefden de beste week sinds drie jaar. Frankrijk en Duitsland schurken meer en meer naar elkaar toe, de Europese Centrale Bank (ECB) gaat wellicht bijspringen en ook het Internationaal Montair Fonds (IMF) loopt zich warm om Europa de hand te reiken. Het licht aan het eindvan de tunnel begint te schijnen, maar juichen we niet te vroeg? Telegraaf 03/12/2011

DOMINANT SOCIAAL THEMA:

Het invoeren van een fiscale unie in de Eurozone is de enige manier om de Eurocrisis op te lossen.

VRIJE MARKTANALYSE:

Een van de hoofddoelen van de elites die achter het europroject staan was vanaf het begin centralisatie van macht. Invoering van een fiscale unie is het middel om dit hoofddoel te bereiken. Een fiscaal pact of fiscale unie betekent dat de eurolanden hun soevereiniteit op begrotingsgebied over dragen aan Brussel. Alle eurolanden zijn dan onderhevig aan dezelfde begrotingseisen. Brussel bepaalt dus waaraan en hoe landen hun (belasting)gelden besteden. Een politieke (centraal geregeerde) unie is dan een logische volgende stap.De politici van de eurolanden waren vanaf de oprichting van de EU mordicus tegen op een centrale politieke fiscale unie. Niet omdat ze dit zelf niet wilden maar omdat de meesten van hun achterban (kiezers) hier niks in zagen. De schier onoplosbare crisis heeft alles echter schijnbaar veranderd. Opeens zien de politici nog de enige oplossing in een verfoeide fiscale unie, en het lijkt er ook op dat ze dit steeds beter aan hun kiezers kunnen verkopen. Het lijkt er dus op dat de Europese Unie wordt gered dankzij de crisis.

NOG IETS UIT HET TELEGRAAF ARTIKEL:

Een stricte financiële leiband voor de eurolanden kan volgens Merkel alleen worden afgedwongen door middel van een aanpassing van de Europese verdragen. Daarin moet komen te staan dat eurolanden die de begrotingsregels breken voor het Europese Hof van Justitie worden gedaagd.Het is alleen nog de vraag of Frankrijk ook zover wil gaan dat het Hof de overtreders mag bestraffen, en dat Brussel verantwoordelijk wordt voor de handhaving. Frankrijk is van oudsher bevreest om soevereiniteit uit handen te geven. Sarkozy staat aan de vooravond van verkiezingen. Zijn Socialistische tegenstrever Francois Hollande benadrukt telkens dat er niet meer macht naar Brussel moet.Volgens de Tilburgse hoogleraar Harald Benink is zo’n fiscaal pact echter alleen overtuigend als het uit handen wordt gehaald van regeringsleiders, die kunnen dan niet meer hun eigen vlees keuren.

EU CRISIS NIET TOEVALLIG GEKOMEN

Als men iets dieper nadenkt kan men zien dat de huidige crisis willens en wetens is veroorzaakt. Economisch zwakke en door curruptie en inflatie geteisterde landen zijn samengevoegd met economisch sterke landen met een sterke munt. Dit moest wel een crisis veroorzaken. Men wist dat de economisch zwakke landen een sterke schuld zouden opbouwen die ze niet meer zoals vroeger (grotendeels) met inflatie konden aflossen.Waarom heeft men dit dan gedaan? Als men wist dat er een crisis zou komen waarom heeft men dan toch een Unie gecreëerd met deze zwakke landen? Dit is nu het Hegeliaans Dialectiek. De elities in de Wereld die onmogelijk rijk zijn en alle financiële macht in de wereld hebben (de centrale bankiers zijn onder andere in handen van de elite) gebruiken altijd een Hegeliaanse Dialectiek om hun doel (de uiteindelijke Wereldmacht) te bereiken.

WAT IS EEN HEGELIAANSE DIALECTIEK

Een Hegeliaanse Dialectiek is een proces waarbij een probleem gecreëerd wordt door machthebbers. Vervolgens wordt voor dit probleem een oplossing aangeboden die precies het gewenste doel nastreeft van de elite. Dit doel is meestal niet in het belang van bevolkingen maar door het gecreëerde probleem worden die zo murv geslagen en geconditioneerd dat ze uiteindelijk alles accepteren zolang het probleem maar wordt opgelost. De oplossing die geboden wordt is ALTIJD de basis voor een nieuw probleem of verergert het probleem zodat daarna weer een nieuwe nog verdergaande oplossing kan worden aangeboden door de elite. Een Hegeliaanse Dialectiek is dus een doorlopend proces, het is pas af als het uiteindelijke doel van de elite is bereikt.De invoering van een fiscale unie in de Eurozone is dan ook een schoolvoorbeeld van een Hegeliaanse Dialectiek. De elites wilden een gecentraliseerde Unie met alle macht in Brussel. Deze totaal centraal geregeerde EU is een mooie opstap naar een uiteindelijke wereldregering. Een fiscale unie is een grote stap op weg naar een gecentraliseerd geregeerde EU. Door het creëren van de eurocrisis heeft de elite nu voor elkaar gekregen dat de EU landen een fiscale unie zullen gaan accepteren. In de fiscale unie ligt al de kern voor een volgend nog groter probleem besloten, de zwakke EU landen zullen nooit aan de strenge begrotingsregels kunnen voldoen, dat ziet iedereen (behalve blijkbaar de politici, economen en machtselite) maar die hebben al een nieuwe nog verdergaande oplossing voor het probleem dat hierdoor gaat komen.