Loopt Nederland voor op internet gebied?

15 januari 2010 | in Algemeen
Er wordt vaak gezegd dat Nederland voorop loopt op het gebied van Internet. Gemiddeld de meeste mensen zijn goed bekend met Internet, de meeste mensen hebben een eigen computer met Internet verbinding, de meeste bedrijven hebben een website en een goede en de know-how en technologie op Internet gebied is in Nederland het beste ter wereld. Is dit echter echt zo of is het iets wat wij graag mogen geloven en ons op mogen voorstaan. Het zijn veelal Nederlandse “deskundigen” die beweren dat Nederland number one is op Internet gebied.

BROWSERGEBRUIK

Een goede methode om te bekijken hoe ver een land gemiddeld is op Internet gebied is door te kijken welke browsers de websurfers in dit land het meest gebruiken. Waarom? Sommige browsers (met name Internet Explorer 6 en Internet explorer 7) zijn volledig “outdated” en dan met name IE 6. Deze browser stamt nog uit de internet “prehistory” en mensen die deze browser gebruiken missen tegenwoordig de volledige internet beleving omdat de huidige websites veel te modern zijn voor deze browser die de onderliggende code niet goed meer kan interpreteren. Ook zaken als Jquery en nieuwe technieken kunnen door deze browser niet meer goed of totaal niet meer worden weergegeven. Bovendien is IE6 niet meer veilig omdat hij al lange tijd niet meer geupdate wordt door het Microsoft concern zodat mensen die nog met deze browser surfen groot risico lopen allerlei rare virussen binnen te laten. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor IE 7.

FIREFOX

Er zijn tegenwoordig browsers te gebruiken die veel beter, sneller en veiliger zijn, browsers erop gebouwd zijn modern gecodeerde websites met nieuwe technieken goed te tonen. Een voorbeeld van zo’n browser is Firefox van het vroegere Modzilla. Andere goede browsers zijn Opera en de door Apple computers gebruikte browser Safari.Er kan dus worden gesteld dat het browsergebruik van een land veel zegt over hoe Internet of “web minded” het betreffende land gemiddeld is. Wordt er veel gebruik gemaakt van Internet Explorer en dan met name IE 6 en IE 7 dan kan men niet zeggen dat het betreffende land voorop loopt op Internet gebied. Andersom gebruiken de mensen gemiddeld vaak een moderne en goede browser zoals Firefox dan kan gezegd worden dat de surfers in dit land goed bekend zijn met internet en weten wat goed is voor hun web experience en hun veiligheid.

BROWSERGEBRUIK NEDERLAND VERGELEKEN MET REST VAN DE WERELD

browsergebruik wereldwijd decemberIn december 2009 was het browsergebruik volgens de www.w3schools als volgt: (men kan hierover van gedachten wisselen maar het is een statistiek)IE 8 – 13% IE 7 – 12,8% IE 6 – 11% Firefox – 46% Overig – 16,8% In Nederland werd in dezelfde maand het volgende browsergebruik gemeten: browsergebruik wereldwijd decemberIE 8 – 10% IE 7 – 26,2% IE 6 – 19,8% Firefox – 32% Overig – 12% Het valt hier meteen op dat vergeleken met het gemiddeld gebruik in de wereld, Internet Explorer in Nederland veel populairder is. Vooral IE 7 en IE 6 scoren hier veel hoger dan gemiddeld. (46% voor Nederland tegen 24% wereldwijd). Dus als men het browsergebruik als maatstaf neemt om te onderzoeken in welke mate Nederland voorop loopt op Internet gebied vergeleken met de rest van de wereld kan men zeggen dat van vooroplopen geen sprake is maar dat Nederland eigenlijk een beetje hopeloos achteraan hobbelt.

HOE KAN DIT

Nederland staat niet alleen met de populariteit van IE6 en IE7. In bijna heel West Europa ziet men een soorgelijk beeld terwijl de websurfers in Zuid Oost Azie en Amerika vooral zeer veel gebruik maken van Firefox en andere moderne browsers. De “wet van de remmende voorsprong” kan dit deels verklaren. Firefox en de andere goede browsers zijn relatief laat opgekomen. In het begin was er eigenlijk allen Internet Explorer (Netscape werd al gauw weggedrukt) Nederlanders waren relatief vroeg online en zijn daardoor vertrouwd met IE. En dit werkt dus waarom iets veranderen dat werkt? De meeste Nederlandse websurfers kennen Firefox niet of nauwelijks en anderen zijn huiverig een bekende browser waarmee ze reeds vele jaren browsen (IE) te vervangen door een onbekend iets. In armere delen van de wereld en delen die pas recentelijk rijk zijn geworden (China / India) zijn zeer veel nieuwe webgebruikers gekomen die vaak meteen al automatisch gebruik maken van de nieuwste technieken (computers en software) en daardoor ook de betere browsers gebruiken. Zij hebben niet die vertrouwdheid met Internet Explorer. Wat betreft de VS dit is de bakermat van de Internet technologie en de meeste nieuwigheden worden hier net als in Zuid Oost Azie het eerst getest en geprobeerd.

TOEKOMST

Dit jaar zal een aanzienlijk percentage van de Nederlandse webgebruikers IE7 omruilen tegen IE8 vanwege de overstap van het impopulaire Vista op het meer populaire Windows 7. IE 6 zal deels worden omgeruild voor IE7 en IE 8 maar er zal een aanzienlijk percentage vasthouden aan IE 6 (vooral mensen en bedrijven die hun oude Windows 2000 en Windows XP niet vervangen door nieuw besturingssysteem). Firefox en de andere goede browsers zullen geen marktaandeel winnen omdat traditionele IE gebruikers niet geneigd zijn over te stappen op een andere browser. Het te verwachten browsergebruik in Nederland op december 2010 is:IE 8 – 26,5% IE 7 – 19,8% IE 6 – 9,9% Firefox – 31,5% Overig – 12,3%