Subdomeinen versus subdirectories wat is beter voor SEO?

2 januari 2014 | in SEO
subdomein-of-subdirectoryVoor Zoekmachine optimalisatie doeleinden of voor het organiseren van de website content onderdelen kan op een gegeven moment de behoefte ontstaan om een website onder te verdelen in verschillende van elkaar gescheiden onderdelen. Dit kan bijvoorbeeld als je bedrijf in meerdere landen gaat opereren en er voor elk land een website moet komen, of wanneer je bedrijf verschillende vestigingen of franchise opent in verschillende steden of provincies, of wanneer je je bedrijf uitbreidt met zeer veel verschillende produkten of diensten.

Wat zijn subdomeinen en subdirectories

Subdomein

Vaak bestaat bij de hosting de mogelijkheid om subdomeinen aan te maken onder je hoofddomein. Bijvoorbeeld je hoofddomein is http://www.mijnbedrijf.nl. Je hebt dan de mogelijkheid om een nieuwe url aan te maken zoals http://www.subonderdeel.mijnbedrijf.nl. Je kunt hier dan een geheel nieuwe website onder hangen gericht op het subonderdeel, zonder dat je dit subdomein hoeft te registereren en (meestal) zonder additonele hosting kosten.

Subdirectory

Een subdirectory is een mapje binnen je gewone website. Je maakt dus niet een nieuwe url aan maar alleen een mapje. Een subdirectory kan er uitzien zoals: http://www.mijnbedrijf.nl/subonderdeel. Het is dus gewoon een subdirectory van het hoofddomein.

SEO redenen voor beide

Tot voor kort werden subdomeinen door Google bevoordeeld ten opzichte van subdirectories, maar sinds de Google revisie genaamd Panda lijkt het erop dat er geen SEO voordelen meer zijn voor het gebruik van Subdomeinen. Toch kan het nog steeds in sommige gevallen nuttig zijn om subdomeinen te gaan gebruiken.

Wanneer subdomeinen gebruiken

Subdomeinen worden door Google gezien als aparte websites. Ze moeten dan ook apart voor zoekmachines worden geoptimaliseerd en onderhouden. Subdomeinen vergen dus heel veel extra werk:

Je hebt een website in meerdere talen met dezelfde content

Dan kun je overwegen de vertalingen voor de verschillende landen in subdomeinen onder te brengen. Voorbeeld: Je wilt Naast Nederland bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland en Engeland je producten of diensten aanbieden: je krijgt dan de volgende url’s: www.mijnbedrijf.nl, www.fr.mijnbedrijf.nl, www.dl.mijnbedrijf.nl en www.en.mijnbedrijf.nl. Je kunt binnen WordPress uiteraard ook een vertaalplugin gebruiken voor een meertalige website maar het grote nadeel hiervan is dat de ingestelde hoofdtaal grote voorrang krijgt bij de optimalisatie. De spiders gaan vaak niet alle talen spideren omdat de andere talen minder gewicht krijgen. Met het gebruik van subdomeinen kun je de Engelse, Duitse en Franse sites veel beter optimaliseren. En er is meer kans dat ook de subdomeinen beter tevoorschijn komen in Google.

Groot bedrijf met allerlei verschillende soorten diensten /producten

Wanneer je veel verschillende soorten producten of diensten aanbiedt kan het ook nuttig zijn subdomeinen te gebruiken. Met alles in één website kun je dan tegen belemmeringen aanlopen voor de zoekmachine optimalisatie, want je kunt maar zoveel woorden optimaliseren, en Google geeft voorrang aan de hoofdpagina’s bij optimalisatie.Voorbeeld je hebt een groot bedrijf dat allerlei diensten aanbiedt zoals een aannemersbedrijf en tuinaanleg en onderhoud, tegelzetten en straten en schilderwerk en timmerwerk. In dit geval zou je voor elk onderdeel een subdomein kunnen aanmaken. Het hoofddomein is bijvoorbeeld het aannemersbedrijf. Dus http://www.mijnaannemersbedrijf.nl. En de subdomeinen worden dan hovenier.mijnaannemersbedrijf.nl, bestratingen.mijnaannemersbedrijf.nl, schilderwerkzaamheden.mijnaannemersbedrijf.nl en timmerwerk.mijnaannemersbedrijf.nl. Je hebt dan in de urls van de subdomeinen al het belangrijkste trefwoord van de overige diensten genoemd en je kunt vervolgens de subdomeinen qua content UNIEK indelen en elk geoptimaliseerd voor de voor het subdomein geldende trefwoorden. Hier geldt dat je elke website voor elk onderdeel er gelijk kunt laten uitzien, bijvoorbeeld als je uitstraling (logo ed) al erg bekend zijn. je kan er ook voor kiezen elke subdomein website een geheel eigen uitstraling te geven gericht op de betreffende dienst. Een bedrijf met allerlei franchises in verschillende steden of provinciesOok in dit geval kan het zeer nuttig zijn om subdomeinen in te stellen. Zodoende krijgt elke franchise zijn eigen website, die hij zelf kan beheren, met eigen acties, nieuws, producten en content en overige voor die provincie unieke zaken. Als je dit allemaal in één website zou doen zou elke franchise houder als het ware niet zijn ei kwijt kunnen. Bovendien kunnen de franchise websites specifiek op regio en eigen aanbiedingen en dergelijke voor Google worden geoptimaliseerd. J ekan er voor kiezen om elke franchise website er precies gelijk te laten uitzien (merkuitstraling, logo kleuren ed) maar op kleine onderdelen kan elke franchise website zijn eigen uitstraling krijgen. Foto’s etc. Of je kunt ervoor kiezen dat elke site er anders komt uit te zien.

Subdirectories

In alle overige gevallen kun je ten allen tijde het beste kiezen voor subdirectories. Als je bijvoorbeeld niet teveel verschillende diensten hebt en de diensten liggen in het verlengde van elkaar dan heeft het weinig nut om voor elke dienst een subdomein te maken. Het zal dan ook in de meeste gevallen niet nodig zijn om subdomeinen aan te maken, behalve in de hierboven genoemde gevallen.